Ознайомча інформація про інститут підприємництва та перспективних технологій

У структурі Інституту функціонують 3 випускових кафедри: 

  1. Кафедра інформаційних систем і технологій (завідувач — к.т.н.,доц. Лагун Андрій Едуардович); 
  2. Кафедра фінансів, обліку і аудиту (завідувач — канд. екон. наук, доц. П. А. Гориславець); 
  3. Кафедра економіки і маркетингу (завідувач — канд. екон. наук, доц. Сватюк Оксана Робертівна);

Коледж інноваційних технологій (директор коледжу — канд.екон.наук, доц. Батьковець Н.О.), 
НДС «Центр моніторингу урбанізованих систем — кер. д.т.н., проф.Габрель М.М., 
Науково-технічна бібліотека — завідувач Печериця Я.Б., а також інші допоміжні підрозділи, що забезпечують і організовують навчально-виховний процес.

Фаховий коледж інноваційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» функціонує на базі Інституту для реалізації програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідно до наданих ліцензій за спеціальностями: «Комп’ютерні науки»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Маркетинг»; «Облік і оподаткування».

Впродовж діяльності Інституту сформовано кадровий потенціал, розроблено методичне забезпечення, створено матеріально-технічну базу та інформаційне забезпечення. Студенти Інституту є учасниками конференцій, конкурсів, олімпіад тощо, неодноразово були переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, конкурсу Завтра.ua, олімпіад, хакатону GlobalLogic Smart City, марафону SQL UA.

Формуванням фундаментальних, гуманітарних та фахових компетенцій у здобувачів освіти забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: 4 доктори наук, професори; 47 кандидатів наук. Якісний склад науково – педагогічного персоналу - 75%. Ряд науково-педагогічних працівників читають власні авторські курси, використовують інноваційні педагогічні підходи до викладання. Вони є відомими фахівцями у наукових колах.

Науково-педагогічний склад Інституту налічує 44 викладача, з яких 75% з науковими ступенями та вченими.

В Інституті функціонує 4 комп’ютерні навчальні лабораторії: «Комп’ютерних мереж (Cisco) та паралельних обчислень»; «Інтернет технологій та Web програмування»; «Інформатики та програмування»,; «Систем баз даних та знань». Лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення загальносистемного та спеціалізованого програмного забезпечення.

Важливу підтримку та допомогу у підвищенні кваліфікації викладачів та практичній підготовці студентів Інституту надають постійні партнери: «SOFTSERVE», «ELEKS», «EPAM», банківські установи, страхові компанії та інші підприємства і організації м.Львова та області.

Діє чітка система профорієнтаційної роботи, яка спрямована на залучення до вступу у навчальний заклад молоді з усього Західного регіону. Найактивніше ця робота проводиться серед учнів м. Львова, шкіл більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей.

Бібліотека є навчально-допоміжним, науковим, культурно-освітнім підрозділом інституту. Головним завданням бібліотеки є інформаційний супровід та забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотечний фонд становить 23 000 прим. на загальну суму 490 250 грн. придбаний за кошти Інститутом підприємництва та перспективних технологій. Бібліотечний фонд складають наукова, навчально-методична література, періодичні видання, електронні носії, системи каталогів. За змістом бібліотечний фонд представлений суспільно-політичною, гуманітарною, економічною, технічною, довідковою, художньою літературою.

Оновлено 4 місяці 1 тиждень тому