Ознайомча інформація про інститут підприємництва та перспективних технологій

У структурі Інституту функціонують 3 випускових кафедри: 

  1. Кафедра інформаційних систем і технологій (завідувач — к.т.н., доц. Лагун Андрій Едуардович).
  2. Кафедра економіки і маркетингу (завідувач — к.е.н, Ангелко Ірина Володимирівна).
  3. Кафедра фінансів, обліку і аналізу (завідувач — к.е.н, доц. Гориславець Павло Анатолійович).

Фаховий коледж інноваційних технологій (директор коледжу — к.е.н, доц. Батьковець Наталія Олегівна, НДС «Центр моніторингу урбанізованих систем — кер. д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович, Науково-технічна бібліотека — завідувач Печериця Іванна Богданівна, а також інші допоміжні підрозділи, що забезпечують і організовують освітній процес.

Фаховий коледж інноваційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» функціонує на базі Інституту для реалізації програми підготовки фахівців ОПС «фаховий молодший бакалавр» відповідно до наданих ліцензій за спеціальностями: «Комп’ютерні науки»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Маркетинг».

Впродовж діяльності Інституту сформовано кадровий потенціал, розроблено методичне забезпечення яке розміщене у ВНС Національного університету «Львівська політехніка», створено матеріально-технічну базу та інформаційне забезпечення. Студенти Інституту є учасниками конференцій, конкурсів, олімпіад тощо, неодноразово були переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, конкурсу Завтра.ua, олімпіад, хакатону GlobalLogic Smart City, марафону SQL UA.

Формуванням фундаментальних, гуманітарних та фахових компетенцій у здобувачів освіти забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: 4 доктори наук, 33 кандидатів наук. Якісний склад науково – педагогічного персоналу - 75%. Ряд науково-педагогічних працівників читають власні авторські курси, використовують інноваційні педагогічні підходи до викладання. Вони є відомими фахівцями у наукових колах.

Науково-педагогічний склад Інституту налічує 50 осіб, з яких 75% з науковими ступенями та вченими званнями.

В Інституті функціонує 4 комп’ютерні навчальні лабораторії: «Комп’ютерних мереж (Cisco) та паралельних обчислень»; «Інтернет технологій та Web програмування»; «Інформатики та програмування»,; «Систем баз даних та знань». Лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, дають змогу студентам отримати фахові компетенції у сфері використання та розроблення загальносистемного та спеціалізованого програмного забезпечення.

Важливу підтримку та допомогу у підвищенні кваліфікації викладачів та практичній підготовці студентів Інституту надають постійні партнери: «SOFTSERVE», «ELEKS», «EPAM», банківські установи, страхові компанії та інші підприємства і організації м.Львова та області.
Діє чітка система профорієнтаційної роботи, яка спрямована на залучення до вступу у навчальний заклад молоді з усього Західного регіону. Найактивніше ця робота проводиться серед учнів м. Львова, шкіл більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей.

Бібліотека є навчально-допоміжним, науковим, культурно-освітнім підрозділом інституту. Головним завданням бібліотеки є інформаційний супровід та забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотечний фонд становить 20 000 прим. на загальну суму 490 250 грн. придбаний за кошти Інститутом підприємництва та перспективних технологій. Бібліотечний фонд складають наукова, навчально-методична література, періодичні видання, електронні носії, системи каталогів. За змістом бібліотечний фонд представлений суспільно-політичною, гуманітарною, економічною, технічною, довідковою, художньою літературою.
 

Оновлено 1 рік 4 місяці тому