Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту на 2023 рік

Підготовка фахівців в Інституті підприємництва та перспективних технологій ведеться за 3 спеціальностями ОПС фахового молодшого бакалавра, 3 бакалаврськими та 3 магістерськими освітньо-професійними програмами.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2023 році, конкурсні предмети, вступні іспити

Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій

Спеціальності бакалаврського рівня вищої освіти Шифр Перелік конкурсних предметів Вага предметів вертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Небюджетні конкурсні пропозиції

Галузь знань 12  «Інформаційні технології»

Комп’ютерні науки

122
 1. Українська мова 
 2. Математика
 3. Історія України
 4. Іноземна мова
 5. Біологія
 6. Фізика
 7. Хімія.
 1. 0,3
 2. 0,5
 3. 0,2
 4. 0,3
 5. 0,2
 6. 0,4
 7. 0,2

100

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Фінанси, банківська справа та страхування

072
 1. Українська мова 
 2. Математика
 3. Історія України
 4. Іноземна мова
 5. Біологія
 6. Фізика
 7. Хімія.
 1. 0,35
 2. 0,4
 3. 0,25
 4. 0,25
 5. 0,2
 6. 0,2
 7. 0,2

100

Маркетинг

075

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (випускників коледжів) у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій 

Під час вступу на навчання на 2 та 3 курс

Фахове випробування

Шифри спеціальностей

Спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова 0,35
2 та 3 на вибір: Математика 0,4; Історія
України/ЗНО Геграфія 0,25; Іноземна мова 0,25;
Біологія 0,2: Фізика 0,2; Хімія 0,2

075 Маркетинг
122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова 0,3
2 та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія
України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,3;Біологія 0,2: Фізика 0,4; Хімія 0,2

*ЗНО з: математики, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології  (на вибір).
 

Спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій
 

Шифри

спеціальностей

Спеціальності ООП (освітньо-професійна програма)

Перелік конкурсних предметів (вступні іспити)

Галузь знань 12  «Інформаційні технології»
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Іноземна мова (ЄВІ)

Фаховий іспит

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Іноземна мова (ЄВІ)
ЄФВВ

075 Маркетинг

Територіальний маркетинг

Іноземна мова (ЄВІ)
ЄФВВ

 

Спеціальності освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у ВСП Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій

Спеціальності

ООП (освітньо-професійна програма) Перелік конкурсних предметів (вступні іспити) Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
Фаховий молодший бакалавр
Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
 1. Українська мова (Мотиваційний лист)
 2. Математика
  (Мотиваційний лист)

120

120

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

Маркетинг

* Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам закладів середньої освіти.

Оновлено 2 місяці 3 тижні тому