Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту на 2021 рік

Підготовка фахівців в Інституті підприємництва та перспективних технологій ведеться за 3 спеціальностями ОПС фахового молодшого бакалавра, 3 бакалаврськими та 2 магістерськими освітньо-професійними  програмами.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, конкурсні предмети, вступні іспити

Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій

Спеціальності бакалаврського рівня вищої освіти Шифр Перелік конкурсних предметів Вага предметів вертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Небюджетні конкурсні пропозиції

Галузь знань 12  «Інформаційні технології»

Комп’ютерні науки

122
 1. Українська мова 
 2. Математика
 3. Історія України або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія.

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Фінанси, банківська справа та страхування

072
 1. Українська мова 
 2. Математика
 3. Історія України або Географія або Іноземна мова або Фізика або Хімія.

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Маркетинг

075

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (випускників коледжів) у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій 

Під час вступу на навчання на 2 та 3 курс

Фахове випробування

Шифри спеціальностей

Спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування
 1. ЗНО з укр. мови та літератури,
 2. ЗНО з будь-якого предмету**
 3. Фаховий іспит
075 Маркетинг
122 Комп’ютерні науки
 1. ЗНО з укр. мови,
 2. ЗНО з будь-якого предмету**
 3. Фаховий іспит

**ЗНО з: математики, фізики, хімії, історії України, іноземної мови, географії, біології  (на вибір).
 

Спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти у Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій
 

Шифри

спеціальностей

Спеціальності ООП (освітньо-професійна програма)

Перелік конкурсних предметів (вступні іспити)

Галузь знань 12  «Інформаційні технології»
122 Комп'ютерні науки Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Іноземна мова (ЄВІ)

Фаховий іспит

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Іноземна мова (ЄВІ)

Фаховий іспит

 

Спеціальності освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у Фаховий коледж інноваційних технологій ВСП Навчально-науковому інституті підприємництва та перспективних технологій

Спеціальності

ООП (освітньо-професійна програма) Перелік конкурсних предметів (вступні іспити) Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
Фаховий молодший бакалавр
Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки
 1. Українська мова
 2. Математика

120

120

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

Маркетинг

* Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам закладів середньої освіти.

Оновлено 1 рік 2 місяці тому