Інформація, що підлягає оприлюдненню


Назва документа Відповідальний підрозділ
Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу
Тендерні закупівлі Відділ державних закупівель
Кошторис Національного університету «Львівська політехніка» Планово-фінансовий відділ
Звіт про фінансові результати Планово-фінансовий відділ
Звіти про надходження і використання коштів загального фонду Планово-фінансовий відділ
Баланс Університету Планово-фінансовий відділ
Штатний розпис на 2020 рік Планово-фінансовий відділ
Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
Матеріально-технічне забезпечення
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2018 рік)
Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище»
Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка»
Самоаналіз виконання Національним університетом «Львівська політехніка» критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2017 рік)
Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
Ліцензія на надання освітніх послуг
Звіт про результати фінансової діяльності Бухгалтерія
Положення про стипендіальне забезпечення
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2020 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2019 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 25 січня 2017 р. Ректор
Наказ про документи про вищу освіту Студентський відділ
Склад Вченої ради Львівської політехніки Вчена рада
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»
Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка» Антикорупційна діяльність
Статут Національного університету «Львівська політехніка»