Спеціальності, конкурсні предмети та спеціалізації Інституту енергетики та систем керування

Спеціальності ("Бакалавр", "Магістр"):

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з);
 • атомна енергетика (д);
 • теплоенергетика (д, з);
 • автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка(д, з).

ОПП бакалаврської підготовки (у межах спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка):

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з);
 • системи енергетики сталого розвитку (відновлювальна енергетика та електромобільність) (д);

ОПП магістерської підготовки:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (д), (ОНП);
 • комп'ютерно-інтегровані системи керування виробництвами (д, з), (ОПП);
 • атомна енергетика (д), (ОПП);
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д), (ОНП);
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з), (ОПП);
 • енергетична безпека (д, з), (ОПП);
 • відновлювальна енергетика та електромобільність (д), (ОПП);
 • теплоенергетика (д, з), (ОПП).

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Освітній рівень "Бакалавр


Спеціальності ОР бакалавра
Спеціалізації
(освітні програми)
Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів Вагові коефіцієнти предметів НМТ/ ЗНО Мінімальні кількості балів для допуску до участі в конкурсі
 
Коди Назви

141


Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. Українська мова

2. Математика 

3. Історія України

3. Іноземна мова 

3. Біологія 

3. Фізика

3. Хімія

1. 0,3

2. 0,5

3. 0,2

3. 0,25

3. 0,2 

3. 0,5

3. 0,2

1. 100

2. 115

3. 100

3. 100

3. 100 

3. 100

3. 100

Системи енергетики сталого розвитку (відновлювана енергетика та електромобільність) 
143 Атомна енергетика 
 
Атомна енергетика
144 Теплоенергетика 
 
Теплоенергетика
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
 
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
 


Освітній рівень "Бакалавр" зі скороченим терміном навчання (3 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності Конкурсні предмети
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144. Теплоенергетика
174. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
1. Українська мова - 0,3  
2 та 3 на вибір: 
Математика - 0,5 (без вибору - при вступі на місця державного замовлення); Історія України/ЗНО Географія - 0,2; Іноземна мова - 0,25; Біологія - 0,2: Фізика - 0,5; Хімія - 0,2


Освітній рівень "Бакалавр" з терміном навчання (3 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста на 2-й курс

Спеціальності Конкурсні предмети
143. Атомна енергетика
144. Теплоенергетика
151. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології
1. Українська мова - 0,3 
2 та 3 на вибір: 
Математика - 0,5; Історія України/ЗНО Географія - 0,2; Іноземна мова - 0,25; Біологія - 0,2: Фізика - 0,5; Хімія 0,2 

 


 

 

 

Оновлено 1 місяць 4 тижні тому