Спеціальності, конкурсні предмети та спеціалізації Інституту енергетики та систем керування

Спеціальності ОКР бакалавр та магістр:

 • «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (д, з);
 • «Атомна енергетика» (д);
 • «Теплоенергетика» (д, з);
 • «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» (д, з).

ОПП бакалаврської підготовки у межах спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

 • «Ектроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (д, з);
 • «Системи енергетики сталого розвитку» (д).

ОПП магістерської підготовки:

 • «Електричні станції» (д, з);
 • «Електричні системи і мережі» (д, з);
 • «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» (д, з);
 • «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» (д, з);
 • «Еелектромеханічні системи автоматизації та електропривод» (д, з);
 • «Електричні машини і апарати (електромехатроніка)» (д, з);
 • «Енергетичний менеджмент» (д, з);
 • «Енергетична безпека» (д);
 • «Теплові електричні станції» (д, з);
 • «Теплоенергетика» (д, з);
 • «Автоматизоване управління технологічними процесами» (д, з).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Ваги балів за успішне закінчення підготовчих курсів в Університеті

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Бакалавр

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143. Атомна енергетика

144. Теплоенергетика

151. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

0,35


 

100

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська)

0,25

100

100

Магістр

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143. Атомна енергетика

144. Теплоенергетика

151. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

0,1


 


 

2. Фахове вступне випробування

0,4


 

3. Середній бал диплома бакалавра

1


 


 

 

Освітній рівень «Бакалавр»

Спеціальності

Конкурсні предмети

Вартість першого року навчання, грн

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова

8200,00

143 «Атомна енергетика»

8200,00

144 «Теплоенергетика»

8200,00

151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

8700,00


Освітній рівень «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання (3 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста

 
 
Спеціальності Конкурсні предмети
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

143 «Атомна енергетика»

144 «Теплоенергетика»

151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

      1. Українська мова та література (сертифікат        ЗНО)

      2. Фахове вступне випробування

      3. Середній бал диплома молодшого           спеціаліста


 

 

 
Оновлено 4 місяці 3 тижні тому