Спеціальності, конкурсні предмети та спеціалізації Інституту енергетики та систем керування

Спеціальності ("Бакалавр", "Магістр"):

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з);
 • атомна енергетика (д);
 • теплоенергетика (д, з);
 • автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (д, з).

ОПП бакалаврської підготовки (у межах спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка):

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з);
 • системи енергетики сталого розвитку (д);

ОПП магістерської підготовки:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (д), (ОНП);
 • комп'ютерно-інтегровані системи керування виробництвами (д, з), (ОПП);
 • атомна енергетика (д), (ОПП);
 • електричні станції, мережі і системи (д, з), (ОПП);
 • електропостачальні системи та енергетичний менеджмент (д, з), (ОПП);
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д), (ОНП);
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з), (ОПП);
 • енергетична безпека (д, з), (ОПП);
 • системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (д, з), (ОПП);
 • теплоенергетика (д, з), (ОПП).


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Ваги балів за успішне закінчення підготовчих курсів в Університеті

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Бакалавр

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова 

0,35


 

100

2. Математика

0,4 115

3.Фізика, хімія, історія України, іноземна мова, географія, біологія (на вибір)

0,25

100

143. Атомна енергетика

144. Теплоенергетика

3. Фізика, хімія (на вибір)

0,25

100

100

Магістр

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143. Атомна енергетика

144. Теплоенергетика

151. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови


0,25


 


 

2. Фахове вступне випробування

0,75


 

3. Середній бал диплома бакалавра

0,2


 

4. Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення 0,2


 

 


Освітній рівень "Бакалавр" зі скороченим терміном навчання (3 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності

Конкурсні предмети

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

1. ЗНО з української мови

2. ЗНО з математики 

3. Фахове вступне випробування

4. Середній бал диплому молодшого спеціаліста

 

144 «Теплоенергетика»

151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»


Освітній рівень "Бакалавр" з терміном навчання (3 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста на 2-й курс

 
Спеціальності Конкурсні предмети

144 «Теплоенергетика»

151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

     

1. ЗНО з української мови

2. ЗНО з будь-якого предмету на вибір (фізика, хімія, історія України, іноземна мова, географія, біологія) (для 144 спеціальності)

2. ЗНО з математики/історії (для 151 спеціальності)

3. Фахове вступне випробування

4. Середній бал диплому молодшого спеціаліста


 

 

 

Оновлено 1 рік 9 місяців тому