Історія інституту енергетики та систем керування

Інститут утворено в листопаді 2001 року в результаті структурної реорганізації Львівської політехніки. Інститут об’єднує дев’ять кафедр, на яких працюють 27 докторів наук, професорів та понад 100 доцентів, кандидатів наук. Інститут має понад 25 навчально-наукових лабораторій, до послуг студентів — сучасні класи персональних комп’ютерів. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування. Студентські роботи завойовують призові місця в конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати оперативно впроваджуються у виробництво та в навчальний процес.

Кращі студенти інституту за інтегрованими навчальними планами навчаються в Гіссенському університеті (Німеччина) з отриманням після захисту двох дипломів(українського та іноземного), а також з цього ж університету наші студенти отримують міжнародну стипендію Леонарда Ейлера.

Висока кваліфікація фахівців-випускників забезпечується якісною підготовкою: фундаментальною (комплекс дисциплін з вищої математики, фізика, основи обчислювальної техніки та програмування), професійно-орієнтованою (теоретичні основи електротехніки, прикладне програмне забезпечення, теорія автоматичного керування) та фаховою (електричні машини, електричні апарати, теорія електроприводу, електричні системи й мережі, електричні станції, мікропроцесорні системи керування тощо). Освоєння сучасних комп’ютерних технологій, економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу, а також класична університетська гуманітарна підготовка дають змогу випускникам інституту стати фахівцями, які здатні працювати в державному та приватному секторах виробництва, ремонту та обслуговування.

Оновлено 3 роки 7 місяців тому