Ресурси гейміфікації для мультисенсорних освітніх інструментів у вивченні мов із використанням спільної творчості для задоволення потреб і бажань студентів

Академічний координатор проєкту: д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Виконавці проєкту: Вовк О.Б. к.т.н., доц. кафедри систем штучного інтелекту
Виконавці проєкту: Басистюк О.А. – аспірант кафедри систем штучного інтелекту
E-mail
nataliya.b.shakhovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-33-10

Тривалість проєкту: 01.10.2022 – 30.09.2025

Код проєкту: 2022-1-IT02-KA220-HED-000087753

Максимальна сума гранту: 250 000 EUR

Програма: Erasmus+ KA2

ERASMUS+ Call 2022 Round 1 KA2

KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

 

Метою проекту є розроблення сучасної гри (за активною участю учнів) з метою підтримки в засвоєння специфічної термінології в галузі економіки та ринку праці мови (на рівні B1 / B2).

Загалом проект сприятиме не тільки розвитку комунікативних навичок і матиме вигляд привабливого, мультимедійного, анімаційного курсу (у формі асинхронного електронного навчання), але також сприятиме розвиток м’яких навичок, таких як управління
часом, процес прийняття рішень, пошук та вибір для інформації.

Проект передбачає засвоєння специфічної термінології в галузі економіки та ринку праці мови (на рівні B1 / B2).

Очікувані результати та кількісні показники: гра буде підготовлена за допомогою спеціального інструменту (Виразна сюжетна лінія або пов’язана), буде фікціалізована, озвучена, витримана в графічному вигляді конвенції та збагачений анімованими сценами зі способами прийняття рішень, а також елементи гейміфікації.

Географія поширення: гра буде доступна для всіх: можна буде вставляти її на зовнішні платформи, а посилання на матеріали будуть додатково вбудовується на веб-сайт проекту (функціонал платформи).