XIV Всеукраїнська конференція «Парламентаризм в Україні та країнах Європи: історико-правова ретроспектива і сучасність»

Заставка до конференції

Кафедра теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі в XIV Всеукраїнській науковій конференції «Парламентаризм в Україні та країнах Європи: історико-правова ретроспектива і сучасність», яка відбудеться 2 грудня 2022 року.

Роботу конференції заплановано організувати за двома секціями.

 1. Парламентаризм в Україні та країнах Європи: питання історії та сучасності:
  • Феномен та природа парламентаризму;
  • Парламентаризм як вияв конституціоналізму;
  • Прояви парламентаризму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби в Середньовіччі та раннього Нового часу;
  • Парламентаризм у вітчизняних конституційно-правових теоріях першої половини ХІХ ст.;
  • Ідеї парламентаризму в українській політико-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;
  • Особливості розвитку парламентаризму в Австрії (Австро-Угорщині), Російській імперії, а також інших держав, у складі яких перебували українські етнічні землі протягом першої половини ХХ ст.;
  • Юридична наука, вітчизняне праворозуміння і державознавство як джерело ідей українського парламентаризму;
  • Радянський парламентаризм;
  • Особливості розвитку парламентаризму в незалежній Україні;
  • Погляди та теорії зарубіжних та українських мислителів та політиків на проблему парламентаризму.
 2. Асоційовані питання.

До участі в роботі конференції запрошують науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів старших курсів та юристів-практиків.

Матеріали слід надіслати до 1 грудня 2022 року на електронну адресу i.terlyuk2406@gmail.com з позначкою «На конференцію».

Докладніше – в інформаційному повідомленні конференції.

Матеріали попередніх конференцій – на веб-сторінці Збірники матеріалів наукових конференцій кафедри («Наукові конференції кафедри історико-правової проблематики»).