Весняна школа «Тренінг-курс з української мови (НМТ – 2023)» для учнів 9, 10 та 11 класів

Заставка до заходу

Катедра української мови Національного університету «Львівська політехніка» радо запрошує учнів 9, 10 та 11 класів до участи у весняній школі «Тренінг-курс з української мови (НМТ – 2023)».

Весняна школа триватиме з 27 березня до 14 квітня 2023 року (понеділок – середа кожного тижня) та відбуватиметься в онлайн-форматі на платформі Zoom. Початок роботи о 18:00. Навчання безкоштовне.

Долучитися до конференції Zoom

ПРОГРАМА
весняної школи катедри української мови
«Тренінг-курс з української мови (НМТ – 2023)»
для абітурієнтів Львівської політехніки

 • 1-й день Фонетика й засоби милозвучности української мови
  • Ігор Василишин. Під час тренінгу його учасники вчаться розпізнавати вимову голосних і приголосних (звукосполучення дж, дз; уподібнення, спрощення в групах приголосних; вимову м’яких, подовжених і подвоєних приголосних), співвідношення звуків і букв. Учасники опановують також засоби милозвучности української мови.
 • 2-й і 3-й деньОртографічні норми української літературної мови
  • Зоряна Куньч, Ірина Ментинська. Під час тренінгу його учасники здобувають навички розпізнавання вивчених ортограм, правильного написання слів з вивченими ортограмами, вчаться знаходити й виправляти правописні помилки на вивчені правила.
 • 4-й і 5-й деньЛексичні норми української літературної мови
  • Лілія Харчук, Оксана Микитюк. Під час тренінгу його учасники вчаться пояснювати лексичні значення слів; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні; уживати слова в переносному значенні; знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів за значенням (омоніми, синоніми, антоніми, пароніми); пояснювати значення фразеологізмів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні.
 • 6-й деньМорфологічні норми української літературної мови
  • Оксана Литвин. Під час тренінгу його учасники вчаться розпізнавати різні частини мови, правильно відмінювати їх, відрізняти правильні форми від помилкових, використовувати в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними можливостями; а також визначати сполучуваність числівників з іменниками.
 • 7-й і 8-й деньСинтаксичні норми літературної української мови
  • Галина Городиловська, Софія Булик-Верхола. Під час тренінгу його учасники засвоюють різні типи речень (двоскладні й односкладні; непоширені й поширені; повні й неповні; прості й складні; неускладнені й ускладнені), виявляють підмет і присудок як головні члени двоскладного речення і типи односкладних речень, а також другорядні члени у двоскладному й односкладному реченні.
 • 9-й деньУкраїнська пунктуація
  • Ірина Шмілик. Під час тренінгу його учасники засвоюють складні випадки української пунктуації.