Вимоги щодо укладання міжнародних угод про співпрацю

Рекомендований порядок укладання міжнародних угод про співпрацю

Міжнародна угода університету — це регульована міжнародним правом домовленість, укладена між закладами вищої освіти чи іншими навчальними та науковими установами, суб'єктами міжнародного права, юридичними особами.

Міжнародна угода може бути складена у вигляді одного чи декількох документів.

Угода може бути укладена за згодою сторін:

 • офіційними мовами усіх договірних сторін;
 • лише англійською мовою;
 • офіційними мовами договірних сторін та англійською мовою.

Угода вступає в силу з дати підписання, або передбачає додаткові внутрішньодержавні процедури. В цьому випадку він вступає в силу після обміну документами про виконання таких процедур.

Рамкова міжнародна угода декларує про наміри співпраці та визначає основні напрямки співпраці між університетами-партнерами та служить базою для реалізації конкретних напрямів освітньої та наукової співпраці. В рамковій угоді можуть бути задекларовані різні види співпраці (зокрема наміри реалізовувати академічні обміни, програми подвійних дипломів, освітні і наукові проекти та програми, спільні студентські обміни, програми «visiting profеssor», спільні наукові дослідження, проведення культурних заходів, організація семінарів і конференцій, тощо)

Міжнародна угода інституту та кафедри про освітню та наукову співпрацю між інститутами і кафедрами Політехніки та закордонних закладів вищої освіти навчальних та наукових установ передбачає конкретизацію робіт по співпраці, вказаних в рамковій угоді (академічні обміни, програми подвійних дипломів, освітні і наукові проекти та програми, спільні студентські обміни, програми «visiting profеssor», спільні наукові дослідження, проведення культурних заходів, організація семінарів і конференцій, тощо) з обов’язковим визначенням осіб, відповідальних за реалізацію цих міжнародних угод.

Підготовка до підписання міжнародної угоди підрозділом університету:

 1. Обмін ініціативними листами з зазначенням наміру встановити договірні міжнародні відносини в певних сферах діяльності, в яких вже існують позитивні напрацювання.
 2. Вибір форми угоди (рамкова угода, угода між кафедро чи інститутом).
 3. Узгодження тексту проекту угоди між сторонами, які підписуватимуть угоду.
 4. Узгодження положень проекту угоди з юридичним відділом НУЛП.
 5. Подання проекту угоди на розгляд Проректору з міжнародних зав’язків. Роздрукований проект угоди має бути завізований керівником структурного підрозділу університету  із зазначенням особи підрозділу, відповідальної за укладення угоди.
 6. Аналізування проекту міжнародної угоди Центром міжнародної освіти НУЛП.
 7. Підписання угоди між університетами-партнерами. Рамкові угоди підписують Ректори університетів-партнерів. Міжінститутські та міжкафедральні угоди підписують керівники кафедр та інститутів, а також парафує Проректор з міжнародних зав’язків.
 8. Набуття угодою чинності.

Реалізація міжнародної угоди підрозділами НУЛП:

 1. Підрозділи, що підписали та реалізують міжнародну угоду про співпрацю діють в рамках умов угоди і звітують щорічно про проведені в рамках угоди роботи та результати співпраці з іноземною установою. Звіт надається у Центр міжнародної освіти НУЛП.
 2. Співпраця підрозділів НУЛП з іноземною установою може бути здійснена на підставі окремих договірних документів (Робоча програма угоди, Протокол угоди, тощо), які підписуються між відповідними підрозділами НУЛП та закордонних закладів вищої освіти, іншими навчальними та науковими установами чи суб'єктами міжнародного права і юридичними особами.
Оновлено 4 місяці 4 тижні тому