Міжнародні угоди про співпрацю Львівської політехніки

Базою для формування міжнародної діяльності університету є підписання міжнародних угод між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами-партнерами Європи та світу. Такі угоди уможливлюють реалізацію міжнародної академічної мобільності студентів, докторантів та викладачів, формування консорціумів для роботи над спільними освітніми проектами, роботу над спільними науковими проектами, взаємний обмін інформацією у відповідних галузях освіти.

Львівська Політехніка активно розвиває міжнародні зв’язки в рамках двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод та на сьогодні з 110 закладами вищої освіти 23 країн світу.

Університетом укладено 160 рамкових та угод інститутів і кафедр про міжнародне співробітництво із закордонними закладами вищої освіти.

Рамкові міжнародні угоди визначають основні напрямки співпраці між університетами-партнерами та слугують базою для реалізації конкретних напрямів освітньої та наукової співпраці.

Практичним підґрунтям міжнародної співпраці є міжнародні угоди інститутів та кафедр про освітню та наукову співпрацю між інститутами та кафедрами Політехніки та закордонних закладів вищої освіти. Такі угоди працюють за конкретними освітніми програмами та науковими тематиками, уточнюють умови реалізації міжнародної академічної мобільності.

Інформація про наявні угоди базується на даних 2017 року.

Оновлено 2 роки 4 місяці тому