Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах

Мальований Мирослав Степанович, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування, місцевий координатор проєкту ClimEd
Тимчук Іван Степанович, к.с.-г.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування, місцевий менеджер проєкту ClimEd
E-mail
myroslav.mal@gmail.com
i.s.tymchuk@gmail.com
Номер(и) телефону
+38 097 149 88 63 (Тимчук Іван Степанович)

 

Тривалість проекту: з 15 листопада 2020 р. до 14 травня 2025 р.
Код проекту: 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP
Загальний бюджет проекту: 834 332 EUR
Частина бюджету проекту, виділена для Львівської політехніки: 86 747 EUR
Програма: Erasmus+ KA2 (проекти співпраці)
Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

Загальна мета проекту – розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

Завдання:

  1. Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
  2. Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
  3. Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
  4. Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Новини