Базовий курс дизайну інтер’єрів

Розробник: Тимошенко Юлія Сергіївна

Напрям: Дизайн інтер’єрів

Мета: оволодіння слухачами базовими знаннями у сфері дизайну інтер’єрів, набуття навичок моделювання простору за допомогою програмного забезпечення, розуміння поняття ергономіки та правил поєднання стилів інтер’єру.

Короткий опис курсу та його структура: поєднання лекційних та практичних занять для кращого оволодіння та засвоєнная матеріалів курсу; оволодіння необхідними базовими знаннями у сфері дизайну інтер’єрів.

Група слухачів: 10 осіб

Загальний обсяг: 60 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 50 год; з яких практичні заняття - 14 год, семінарські заняття – 12 год; виконання випускної роботи – 10 год; захист випускної роботи – 4 год.

Форма проведення: денна/вечірня

Період та тривалість навчання: 3 місяці

Форма контролю: Альбом креслень, формат А3

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: базові знання і поняття стилю в інтер’єрі; вміння вирізняти конкретні стилі та розуміти їх основні характеристики; розуміння поняття ергономіки простору, взаємозалежність функціонального зонування простору з егрономікою; набуття навичок підбору освітлення та кольористики для досягнення поставленої мети; вміння змоделювати простір за допомогою програмного забезпечення.

Категорія слухачів курсу: зацікавлені особи, віком від 20 років.

Опис результатів навчальної діяльності: вміння застосовувати набуті навички для розробки дизайну інтер’єру власної оселі, знання стилів дизайну, базові вміння моделювати простір.

 

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

 

Модуль 1

 

            

     

1.

Історія дизайну. Сучасні стилі в дизайні інтер’єрів. Еклектика і бохо, арт-деко, класика і неокласицизм, хайтек, мінімалізм

22

12

5

   

2.

Кольористика та освітлення в інтер’єрі

5

3

2

   

Модуль 2

         

1.

Ергономіка простору та функціональне зонуванння простору. Сучасні меблі та акценти в інтер’єрі.

11

7

4

   

2.

Основи моделювання за допомогою програми SketchUp

12

2

10

   
 

Разом:

50

24

26