Архітектурне об’ємне проєктування

Розробник: робоча група за погодженням з міністерством розвитку громад та територій України

Напрям: архітектурне об’ємне проєктування

Мета: актуалізація власних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності в галузі архітектури за напрямком архітектурне об’ємне проєктування.

Короткий опис курсу та його структура: Курс складається з актуального нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; порядку проєктування та будівництва об'єкта; порядку отримання містобудівних умов та обмежень і технічних умов; особливості розроблення та затвердження проєктної документації; зміни у будівельних нормах; проведення експертизи та затвердження проєктної документації; визначення класів наслідків; порядок прийняття в експлуатацію; єдина державна електронна система у сфері будівництва; інформатизація, ВІМ-технології, електронні бази даних в проєктуванні; енергозбереження та енергоефективність; екологічні вимоги до об'єктів архітектури; особливості реставрації пам'яток історії, культури, архітектури; особливості архітектури виробничих будівель, об'єктів військового призначення, сакральної архітектури; особливості авторського нагляду; організація наукового супроводу проєктування та будівництва; конкурсне проєктування.

Група слухачів: 10-25 осіб

Загальний обсяг: 34 год.

Зокрема: лекційні заняття – 34 год; практичні заняття - _0_ год, семінарські заняття - _0_год, виконання випускної роботи - _0_год; захист випускної роботи - _0_год.

Форма проведення: дистанційна та очна.

Період та тривалість навчання: 5 днів.

Форма контролю: недиференційований залік.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/набуватимуться: здатність розуміти і враховувати актуальні теоретичні, нормативно-правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при здійсненні професійної діяльності при створенні об’єктів архітектури за напрямком архітектурне об’ємне проєктування. 

Категорія слухачів курсу: архітектори.

Опис результатів навчальної діяльності: Слухач після підвищення кваліфікації  покращить та актуалізує  знання з нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; порядку проєктування та будівництва об'єкта; порядку отримання містобудівних умов та обмежень і технічних умов; особливості розроблення та затвердження проєктної документації; зміни у будівельних нормах; проведення експертизи та затвердження проєктної документації; визначення класів наслідків; порядку прийняття в експлуатацію; особливості єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; інформатизації, ВІМ-технологій, електронних баз даних в проєктуванні; енергозбереження та енергоефективності; екологічних вимог до об'єктів архітектури; особливостей реставрації пам'яток історії, культури, архітектури; особливості архітектури виробничих будівель, об'єктів військового призначення, сакральної архітектури; особливостей авторського нагляду; організації наукового супроводу проєктування та будівництва; конкурсного проєктування.

Професійну програму розробив: робоча група за погодженням з міністерством розвитку громад та територій України.                      

Назва розділу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

1.

Законодавче регулювання забудови територій, визначених для містобудівних потреб. Комплексна забудова територій.

1

1

 

 

 

2.

Вимоги до розміщення об'єктів будівництва. Права та обов'язки замовників. Права та обов'язки архітекторів.

1

1

 

 

 

3.

Порядок проєктування та будівництва об'єкта. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки. Вихідні дані для проєктування.

2

2

 

 

 

4.

Містобудівні умови та обмеження, технічні умови для проєктування об’єктів будівництва, склад, зміст, порядок надання.

2

2

 

 

 

5.

Особливості розроблення та затвердження проєктної документації на будівництво, отримання права на виконання будівельних робіт.

 

 

 

 

 

5а.

Зміни у будівельних нормах за період 2020-2022 рр. Особливості параметричного методу нормування.

1

1

 

 

 

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

1

1

 

 

 

Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

2

2

 

 

 

5г.

Проведення експертизи та затвердження проєктної документації.

1

1

 

 

 

5ґ.

Визначення класів наслідків (відповідальності) будівель і споруд.

1

1

 

 

 

5д.

Порядок отримання права на виконання будівельних робіт. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт.

2

2

 

 

 

5е.

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

1

1

 

 

 

6.

Нові безпекові вимоги щодо проєктування нових об'єктів архітектури та реконструкції існуючих з об'єктами цивільного захисту.

2,5

2,5

 

 

 

6а.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

0,5

0,5

 

 

 

7.

Інформатизація, ВІМ-технології, електронні бази даних в проектуванні. Цифрові моделі. Сучасні методи сканування будівель з використанням дронів.

1

1

 

 

 

8.

Енергозбереження та енергоефективність. Енергоаудит. Сучасні вимоги до енергоефективних будівель та споруд, типи енергоефективних будівель. «Пасивний будинок» ^ЕВ - з використанням енергії, близької до нульової, енергоефективні будинки з надлишком енергії.

2

2

 

 

 

9.

Екологічні вимоги до об'єктів архітектури. Особливості екологічної сертифікації будівель.

1

1

 

 

 

10.

Реновація, санація, реконструкція та модернізація будівель та споруд.

1

1

 

 

 

11.

Особливості реставрації пам'яток історії, культури, архітектури в умовах сучасної забудови міських територій.

1

1

 

 

 

12.

Архітектура виробничих будівель з урахуванням сучасних вимог до енергозбереження та умов праці.

2

2

 

 

 

13.

Проєктування об'єктів військового призначення.

3

3

 

 

 

14.

Сакральна архітектура в сучасних умовах населених пунктів.

1

1

 

 

 

15.

Використання ефективних сучасних будівельних матеріалів та конструкцій. Технологія використання промислових ЗО принтерів в будівництві.

1

1

 

 

 

16.

Інклюзивність в архітектурно-містобудівному проєктуванні.

1

1

 

 

 

17.

Особливості авторського нагляду та контроль якості робіт.

1

1

 

 

 

18.

Організація наукового супроводу проєктування та будівництва. Конкурсне проектування.

1

1

 

 

 

 

Разом:

34

34