Наукова діяльність кафедри архітектурного проектування та інженерії

Науково-дослідний підрозділ кафедри працює за такими напрямами:

  • Дослідження питань архітектурної фізики з покращенню комфортних умов штучного середовища, конструкцій будинків та споруд;
  • Кліматичних навантажень та впливів, а також питань архітектурно-будівельної аеродинаміки;
  • Теплових втрат будинків і розробка регламентів енергозаощадження та розробка енергозаощаджувальних технологій та застосування їх для зовнішньої та внутрішньої теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків.
  • Оптимізація функціональних, архітектурно-розпланувальних, композиційних рішень будівель та споруд з урахуванням регіональних природно-кліматичних і соціально-економічних умов, народних традицій, будівельної бази, охорони навколишнього середовища, ефективних нових методів будівництва.
  • Пошук планувальних, архітектурно-конструктивних і об’ємно-просторових рішень будівель та споруд у складних умовах будівництва.
  • Організація мережі, формування типів будівель і комплексів в умовах нової економічної системи країни.
  • Пошук і розроблення нових типів будівель та споруд з урахуванням збереження й поліпшення екологічних показників навколишнього середовища.
  • Пошук нових архітектурно-конструктивних систем і їх вплив на архітектуру будівель та споруд.

Проводяться дослідження ряду будівель і споруд на предмет енергозаощадження та надаються рекомендації по оптимізації утеплення зовнішніх огороджень. У результаті досліджень і вдосконалення архітектурної форми споруд та світло-інсоляційних розрахунків покращується комфорт середовища життєдіяльності людини в умовах міської забудови та економиться традиційне паливо для нагріву та освітлення приміщень.

Оновлено 4 роки тому