Історія кафедри архітектурного проектування та інженерії

Кафедра Архітектурного проектування та інженерії утворена в результаті об’єднання двох найстаріших кафедр «Львівської політехніки», які вели підготовку «архітекторів широкого профілю»: кафедри Архітектурного проектування і кафедри Архітектурних конструкцій. Історія кафедри Архітектурного проектування розпочалась у 1730р., коли при Львівському університеті була відкрита архітектурна спеціальність. У 1844р., архітектурний факультет перейшов до складу Технічної академії, а в 1877р. - до складу Політехнічної школи. Кафедра Архітектурних конструкцій заснована в складі інженерно-будівельного факультету в 1945 р. В 1971 р. на онові цих двох кафедр, було створено архітектурний факультет. В 2004 р. з лона кафедри Архітектурного проектування вийшла кафедра Дизайну архітектурного середовища. 

В 2017р. на базі кафедр «Архітектурне проектування» та «Архітектурні конструкції» було утворено кафедру «Архітектурне проектування та інженерія» (АПІ). Звідси і назва.  І якщо перших два слова в назві новоутвореної кафедри - «архітектурне проектування» - всім зрозумілі – то слово «інженерія» дещо напружує чи навіть відлякує потенційних абітурієнтів. Однак тут немає нічого страшного - просто «інженерія» означає, що в склад педагогічного колективу кафедри входять викладачі колишньої кафедри «Архітектурні конструкції», які завжди забезпечували і будуть забезпечувати в майбутньому викладання інженерних дисциплін, що є обов’язковими для всіх без винятку студентів всіх кафедр Інституту архітектури і дизайну (ІАРД) – це «Архітектурні конструкції будівель і споруд», «Архітектурно-будівельне матеріалознавство», «Архітектурна фізика», «Енергоощадна архітектура», «Архітектурна форма-конструкції-матеріали», а також дисципліни за вільним вибором студента: «Особливості проектування великопролітних споруд», «Інтелектуальна власність», «Проектування об’єктів в складних геологічних чи містобудівних умовах» та ін..   

Об’єднання двох кафедр дозволило створити кафедру принципово нового типу, яка забезпечує більш якісний і багатогранний рівень підготовки майбутніх фахівців, а саме – поряд з традиційною архітектурною підготовкою, яку практикують інші кафедри, додатково прищепити своїм студентам поглиблене розуміння роботи конструкцій будівлі, бачення естетичної складової в конструкціях та інженерних деталях. Для цього групи викладачів-архітекторів, які ведуть курсове і дипломне проектування просторово складних об’єктів, доповнюються консультантами - висококласними інженерами-конструкторами. Такий освітній підхід забезпечує студентам і випускниками кафедри додаткові творчі можливості для пошуку нових цікавих архітектурних форм, а головне – знання і вміння, як саме реалізувати ці інноваційні форми в архітектурних проектах. Про те, що такий симбіоз архітекторів і конструкторів вже дає добрі результати, свідчать неодноразові перемоги студентів і випускників кафедри Архітектурного проектування та інженерії в архітектурних конкурсах загальнодержавного і міжнародного рівня. Саме таких випускників найбільше цінують і потребують сьогодні роботодавці - різноманітні проектні архітектурні і дизайнерські фірми, як в Україні, так і за кордоном. Відповідно випускники кафедри АПІ не мають проблем із працевлаштуванням як після закінчення університету, так і в процесі навчання, починаючи з 4 курсу (у вільний від занять час). 

Окрім розширених можливостей надавати своїм студентам уміння вільно оперувати з конструкціями, кафедра Архітектурного проектування та інженерії вигідно відрізняється від інших кафедр ІАРД ще кількома характерними особливостями:

1 – кафедра надає своїм випускникам максимум знань і вмінь з проектування різних типів житла, бо по кількості викладачів найвищої кваліфікації в цій сфері кафедра АПІ не має собі конкурентів серед 30 ВНЗ України, які готують архітекторів. Подібна спеціалізація полегшує випускникам кафедри фінансово вигідне працевлаштування, позаяк у всі часи житло було, є і завжди буде найбільш масовим і затребуваним продуктом діяльності архітекторів. Звичайно, окрім житла, студенти кафедри протягом періоду навчання також опановують в необхідному обсязі архітектурне проектування основних типів громадських і виробничих будівель та інженерних споруд, ази містобудівного проектування, методики реконструкції і реставрації об’єктів архітектури; 

2 – викладачі кафедри ще з 1997 р. започаткували блок дисциплін з проектування інтер’єрів житлових і громадських будівель, що суттєво допомагає випускникам і студентам старших курсів із працевлаштуванням в перші найскладніші роки після закінчення університету. Завдяки цьому блоку дисциплін багато наших випускників знайшли себе саме в сфері дизайну інтер’єрів, заснували успішні проектні бюро та мають солідні замовлення в Україні і за її межами;  

3 - кафедра приділяє пріоритетну увагу практичній проектній підготовці студентів. З цією метою для студентів старших курсів, які суміщають процес навчання з роботою в проектній фірмі (у вільний від занять час), існує можливість зарахування цієї роботи як курсового проекту, при умові, що характер виконуваної роботи на фірмі близький до теми курсового проекту. Аналогічно успішний виступ в архітектурному конкурсі також може бути зарахований як поточний навчальний курсовий проект;

4 – практично всі викладачі кафедри, включно із завідувачем, постійно займаються реальною проектною практикою, яка передбачає роботу із замовником, проектування об’єкта, його погодження у різних інстанціях, авторський нагляд за спорудженням об’єкту, регулярну присутність на будівельному майданчику, інколи навіть організацію процесу будівництва. Ряд викладачів-сумісників є дійсними працівниками проектних фірм. В активі викладачів кафедри АПІ проектування крупних архітектурних об’єктів, участь і перемоги в багатьох вітчизняних і міжнародних професійних архітектурних конкурсах. Четверо викладачів кафедри АПІ є лауреатами державних премій в області архітектури – це більше, ніж на решті 5-ти кафедрах ІАРД, разом узятих. Така орієнтація на практичне проектування дозволяє оперативно доносити до студентів найактуальнішу інформацію зі сфери їхньої майбутньої професійної діяльності. Більше того, студенти часто проходять практику і мають нагоду подальшого працевлаштування в проектних майстернях своїх викладачів, або в інших архітектурних проектних фірмах; 

5 -  колектив кафедри АПІ є справжньою кузнею кадрів вищої кваліфікації в сфері архітектурної освіти та управління: директор, декани, завідувачі половини кафедр Інституту архітектури та дизайну – це колишні професори нашої кафедри. Чинний головний архітектор Львова і його попередник – випускники і в подальшому викладачі нашої кафедри;

         6 – при кафедрі АПІ діють дві науково-проектна лабораторії, в яких викладачі кафедри і студенти (починаючи з 3-4-го курсів) виконують науково-дослідні і реальні проектні роботи, в тому числі – для потреб університету (проекти гуртожитків, інтер’єри навчальних корпусів, об’єкти баз відпочинку…). Наукові напрямки досліджень викладачів кафедри визначаються актуальними проблемами, які ставлять перед архітекторами реалії сьогодення. Основною сферою наукових інтересів викладачів, здобувачів, аспірантів та студентів кафедри є дослідження у сфері житла, громадських будівель та споруд, пошук іноваційних конструктивних систем. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, співпрацюють з різними міжнародними оранізаціми у галузі архітектури, підвищують кваліфікацію різноманітними формами стажування, зокрема за кордоном (Польща, Австрія, Німеччина).

На 2023 р. штат кафедри АПІ сформований з 30 викладачів (це найбільша із 5-ти профільних випускаючих кафедр ІАРД), серед них доктор архітектури, проф. І.Гнесь, завідувач кафедри АПІ, 19 доцентів, 4 досвідчених архітекторів з багаторічним стажем реальної проектної роботи в проектних фірмах, які суміщають свою професійну проектну діяльність з педагогічною роботою на кафедрі. Кафедра Архітектурного проектування та інженерії є профілюючою в Інституті архітектури і готує архітекторів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;
  • магістрів за спеціалізацією «Архітектура будівель і споруд».

        Дипломні проекти бакалаврів виконуються часто на основі реальних замовлень на конкретні об’єкти. Тематика магістерських робіт визначається нагальними потребами у перспективних наукових дослідженнях у сфері житла, громадських будівель і споруд. 

        Для студентів-магістрів заочної форми навчання теми дипломних робіт часто випливають з тематики їхньої поточної професійної діяльності, наявного досвіду практичної роботи або відповідно до їхніх бажань, обумовлених планами майбутньої сфери професійної діяльності.

        Студентам-магістрам, які проявили нахили до науково-дослідної роботи, пропонується продовжити навчання в аспірантурі, попрацювати над кандидатською дисертацією з подальшою перспективою викладацької роботи на кафедрі.

        Щорічно студенти ІІІ-V курсів мають змогу підвищити свій рівень професійної підготовки в зарубіжних університетах Австрії, Німеччини, Польщі та інших країн Європи, беруть участь у різноманітних ворк-шопах в Україні і за кордоном. Викладачі, студенти і випускники кафедри АПІ постійно і небезуспішно приймають участь в престижних всеукраїнських і зарубіжних професійних архітектурних конкурсах.       

        По закінченню навчання випускників кафедри можна зустріти в будь-яких сферах архітектурно-будівельної діяльності, але переважно вони проектують житлові, громадські, виробничі будівлі та інженерні споруди, працюють в сфері дизайну інтер’єрів. Про рівень підготовки випускників кафедри Архітектурного проектування та інженерії свідчить той факт, що багато з них успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і в Польщі, Австрії, Німеччині, Чехії, Ізраїлі, Канаді. 

Оновлено 4 місяці тому