Історія кафедри архітектурного проектування та інженерії

Кафедра архітектурних конструкцій заснована у 1945 р. на інженерно-будівельному факультеті. Організатором і завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Бедило О.Т. У 1971 р. кафедра ввійшла до складу відновленого архітектурного факультету і забезпечує викладання широкого профілю. З 1973 р. до 1985 р. кафедру очолював к.т.н., доцент Швець Я.Д. Його наступником став к.т.н., доцент Печеник О.М. З 2002 р. кафедру очолює д.т.н., професор Кінаш Р.І.

Для студентів інституту архітектури на кафедрі читаються дисципліни: «Архітектурне матеріалознавство», «Матеріалознавство в галузі дизайну», «Архітектурно-будівельне матеріалознавство», «Конструкції будівель і споруд», «Архітектурна фізика», «Енергозаощаджуюча архітектура», «Архітектурно-будівельна аеродинаміка», «Основи архітектурної фотограмметрії», «Інтелектуальна власність», «Теорія та практика сучасних архітектурних форм».

Крім того, на кафедрі навчаються студенти Інституту будівництва та інженерії довкілля і Інституту енергетики та систем керування, для яких читаються дисципліни: «Архітектура будівель і споруд», «Архітектура виробничих будівель і споруд», «Спецкурс з архітектурних будівель і споруд», «Будівельно-технологічні рішення нових та відновлюваних будівель», «Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових будівель», «Енергоощадність цивільних та промислових споруд», «Основи будівельної справи у проектуванні електрохімічних виробництв», «Основи будівельної справи у проектуванні заводів технології неорганічних речовин».

Кафедра архітектурних конструкцій має статус навчально-обслуговуючої та є і залишається на перспективу єдиною у Національному університеті «Львівська політехніка», де студенти різних інститутів набувають вміння розробляти будівельні креслення, пов’язувати окремі конструктивні елементи в об’єми будинків, що проектуються із урахуванням потреб спеціальності.

На кафедрі діють лабораторії «Архітектурного матеріалознавста» та «Архітектурної фізики», що обладнані сучасним устаткуванням для проведення як навчального процесу, так і науково-дослідної роботи. При кафедрі діє атестована науково-дослідна лабораторія НДЛ-31, яка виконує чисельні експертизи у галузі архітектурно-будівельної фізики, пов’язані з питаннями звукоізоляції, теплоізоляції, а також акустики і світлотехніки.Окрім цього, лабораторія виконує обстеження тримкості конструкцій будинків і споруд та розробляє обгрунтовані проектні вирішення об’єктів незавершеного будівництва і тих, що підлягають реконструкції.

Оновлено 2 роки 7 місяців тому