Напрямки діяльності

Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації має доволі широкий спектр напрямків діяльності:

 1. Забезпечує наукову підтримку робіт, що проводяться у сфері технічного захисту інформації підприємствами та організаціями Західного регіону незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.
 2. Бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для роботи в сфері технічного захисту інформації. Надає другу вищу освіту за спеціальностями захисту інформації.
 3. Розробляє пропозиції з розвитку системи захисту інформації в Західному регіоні.
 4. Створює базові засади і форми взаємодії працівників Центру з контрагентами за укладеними угодами, які дозволяють їм використовувати свої знання і досвід в сфері захисту інформації.
 5. Організовує та проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи із розробки методів та засобів захисту інформації, методик досліджень і випробувань засобів забезпечення технічного захисту інформації, спеціальної контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального обладнання.
 6. Вивчає, узагальнює та впроваджує (за погодженням з відповідними державними органами і установами до компетенції яких віднесені ці питання) передовий вітчизняний досвід з питань захисту інформації.
 7. Здійснює відомчий контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з захисту інформації на розташованих у Західному регіоні підприємствах, установах та організаціях сфери управління Міністерства освіти і науки України.
 8. Бере участь у перевірках стану технічного захисту інформації в органах Західного регіону України, щодо яких здійснюється технічний захист інформації (за залученням відокремлених підрозділів Департаменту)
 9. Приймає участь у розробці нормативних документів з питань захисту інформації.
 10. Здійснює роботи із сертифікації засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення (в межах повноважень, наданих Атестатом акредитації органу з оцінки відповідності).
 11. Займається організацією та координацією робіт із захисту інформації на розташованих у Західному регіоні підприємствах, установах та організаціях сфери управління Міністерства освіти і науки України.
 12. Проводить роботи та надає послуги із захисту інформації на договірних засадах органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям Західного регіону незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності (в межах повноважень, наданих отриманими Національним університетом «Львівська політехніка» ліцензіями Департаменту на право провадження господарської діяльності у сфері захисту інформації).
 13. Забезпечує нормативними документами з питань захисту інформації юридичних і фізичних осіб Західного регіону (в межах повноважень, наданих окремою Угодою з Департаментом).
 14. Здійснює розробку та впровадження передових технологій та засобів електронно-обчислювальної техніки в роботу підрозділів захисту інформації та режимно-секретних органів.
 15. Приймає участь у проведенні аналітичних досліджень, з метою виявлення та перекриття можливих каналів витоку відомостей, що становлять державну таємницю.
Оновлено 2 роки 2 місяці тому