Напрями діяльності відділу

1. Організація практики студентів Університету:

 • організація практики студентів Університету здійснюється згідно Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету ”Львівська політехніка”
 • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями – потенційними базами практики студентів;
 • інформування кафедр про можливості проходження студентами Університету практики та стажування за запитами підприємств;
 • облік договорів на проходження практики, здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань;
 • контроль за своєчасним складанням програм практики, її відповідності освітній  програмі та Положенню про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»;
 • контроль за своєчасним оформленням наказів на практику та їх облік;
 • координація роботи інститутів та кафедр з питань організації практики;

2. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників:

 • моніторинг ринку праці;
 • співпраця з державною службою зайнятості з питань сприяння зайнятості молоді та  запобігання молодіжного безробіття;
 • налагодження співпраці з підприємствами, установами, організаціями  - потенційними роботодавцями;
 • інформування студентів і випускників Львівської політехніки про можливості та умови працевлаштування, вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • координація роботи інститутів та кафедр з питань працевлаштування студентів і випускників, інформування щодо актуальних вакансій на підприємствах, організаціях, установах;
 • організація та проведення Ярмарків кар’єри для студентів та випускників;
 • організація презентацій, відкритих лекцій, екскурсій, тренінгів, майстер-класів, вебінарів підприємств-роботодавців в Університеті;
 • надання консультацій студентам та випускникам Університету щодо підготовки резюме та технологій  успішного працевлаштування ;
 • первинний моніторинг працевлаштування випускників  Університету;
 • аналіз та систематизація інформації, наданої випусковими кафедрами за результатами моніторингу працевлаштування випускників та їх кар’єри;
 • підготовка до укладання та облік Договорів про співпрацю з підприємствами, організаціями, установами ; тристоронніх договорів про підготовку фахівців (Роботодавець-Університет-Студент);
 • участь у заходах – конференціях, симпозіумах, круглих столах, нарадах. форумах з питань , які стосуються ринку праці, фахової підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників.
 • підготовка звітів за напрямами діяльності відділу.
Оновлено 4 місяці 2 тижні тому