Основні функції відділу

На підставі Закону України «Про державну таємницю» і з метою організації та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням, в університеті утворений РСО на правах окремого структурного підрозділу. Він підпорядкований безпосередньо ректору. В РСО зберігаються усі документи, які стосуються охорони державної таємниці, незалежно від наявності грифу обмеження доступу. РСО запобігає необґрунтованому допуску та доступу осіб до секретної інформації і розробляє заходи, що забезпечують охорону державної таємниці в університеті, зокрема під час прийому іноземців та при проведенні міжнародних конференцій, захисту секретних дисертацій та дипломних робіт. РСО бере участь у роботі експертних комісій природничих факультетів і здійснює контроль за надсиланням і вивезенням наукових матеріалів та статей для друку за кордоном.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому