Основні завдання та функції відділу кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка» та підпорядкований ректорові.

У своїй роботі відділ кадрів керується:

  • Чинним законодавством України;
  • Рішеннями уряду України;
  • Наказами Міністерства освіти і науки України;
  • Наказами ректора Університету;
  • Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету;
  • Положенням про відділ кадрів Університету.

Задачі та функції відділу кадрів докладно представлені у Положенні про відділ кадрів університету (міститься у приєднаних файлах (.pdf)).

Основними з них є:

Складання розпорядчих документів за особовим складом;
Організація документообігу, що забезпечує оперативний контроль за рухом та виконанням доручень керівництва в роботі з кадрами;
Організація контролю за виконанням наказів по кадрах;
Облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників;
Облік і реєстрація документів по кадрах;
Облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
Облік надання відпусток;
Облік змін, що стосуються особи працівника;
Облік стану підготовки, перепідготовки та атестації кадрів;
Оформлення, ведення та облік трудових книжок;
Оформлення документів про призначення пенсій;
Підготовка документів для державної статистичної звітності;
Підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
Підготовка документів до архівного зберігання.

Приєднані файли
polozhennya.pdf313.23 КБ
Оновлено 1 рік тому