Каталог ухвал Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка»


2022 р.
Ухвала Дата
«Про аналіз стану підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації у Львівській політехніці»
«Про присвоєння вчених звань» від 27 грудня 2022 року
«Про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін»
«Про обрання на посади завідувачів кафедр» від 27 грудня 2022 року
«Про безпеку інформаційних систем та сервісів університету Львівська політехніка»
«Про безпеку інформаційних систем та сервісів університету Львівська політехніка»
«Про сприяння працевлаштуванню та кар’єрній реалізації студентів у Львівській політехніці»
«Про виконання у 2022 році плану прийому осіб на навчання за освітніми програмами підготовки фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра»
«Про присвоєння вчених звань» від 25 жовтня 2022 року
«Про вдосконалення процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників»
«Про присвоєння вчених звань» від 13 вересня 2022 року
«Про виконання у 2022 році плану приймання аспірантів за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії та про зарахування в докторантуру Львівської політехніки»
«Про готовність матеріально-технічної бази Університету до нового навчального року та стан охорони праці і пожежної безпеки у Львівській політехніці»
«Про реорганізацію інституту дистанційного навчання»
«Про присвоєння вчених звань» від 28 червня 2022 року
«Про виконання ухвал Вченої ради Львівської політехніки»
«Про присвоєння вчених звань» від 24 травня 2022 року
«Про ефективність упровадження, виконання та акредитацій освітніх програм у 2021 році»
«Про організацію набору та навчання іноземних громадян»
«Про присвоєння вчених звань» від 26 квітня 2022 року
«Про діяльність органу студентського самоврядування та його участь в управлінні університетом»
«Про присвоєння вчених звань» від 29 березня 2022 року
«Про обрання на посади завідувачів кафедр» від 29 березня 2022 року
«Про викладання дисциплін візит-професорами та підвищення кваліфікації іноземців у Львівській політехніці»
«Про використання прикладного програмного забезпечення у навчально-науковій діяльності Львівської політехніки»