Історія кафедри технологій управління

Кафедра технологій управління створена у квітні 2009 р. наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 43-10 від 6 квітня 2009 р.) на базі Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти. Науковий напрям кафедри розвивається в межах реалізації науково-дослідної кафедральної теми — «Управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації» (ТУ-2, номер державної реєстрації 0117U004475, керівник теми – д.е.н., проф., зав. кафедри Ільчук П. Г.).

Спочатку заснування кафедри очолював кафедру професор Фещур Роман Васильович. З 2016 року і дотепер завідувачем кафедри технологій управління є доктор економічних наук, професор Ільчук Павло Григорович.

За роки існування кафедра технологій управління стала провідним на заході України центром підготовки проектних менеджерів. Необхідність підготовки фахівців за спеціалізацією «Управління проектами» зумовлена широким впровадженням проектного управління в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Управління бізнес-проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від набутої спеціальності за денною та заочною формами навчання. Для підготовки майбутніх управлінців залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з менеджменту, фінансів, економіки підприємства, інформатики та інших галузей знань.

Практика використання систем управління проектами довела їхню високу ефективність і створила реальну потребу в значній кількості спеціалістів нового профілю — проектних менеджерів (керівників проектів так програм) високої кваліфікації. Випускники можуть застосувати свої професійні знання на підприємствах різних видів економічної діяльності, брати участь в інвестиційних проектах і програмах, у тому числі, з іноземним капіталом.

Колектив кафедри активно працює у навчально-методичній та науковій сферах, бере участь у важливих регіональних та національних програмах розвитку економіки.

 

Оновлено 3 місяці 3 тижні тому