Історія кафедри теоретичної та прикладної економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки «Політехніки» заснована у 1940 році як кафедра політичної економії. У 1949 - 1964 роках її завідувачем був доцент П.К. Тисячний.

Сорок років (1964-2004) кафедру очолював професор Іван Опанасович Тивончук. У 1951р. він здобув освіту у Львівському торгово-економічному інституті. З 1952 р.озпочав працювати на кафедрі політичної економії «Політехніки». За час роботи на кафедрі захистив кандидатську дисертацію, а згодом, у 1980 році, - докторську дисертацію на тему: „Політекономічні проблеми ефективності міжнародного поділу праці і зовнішньої торгівлі в соціалістичних країнах”. Професор Іван Тивончук підготував до здобуття вченого ступеня майже десять кандидатів економічних наук. Він автор понад 220 наукових праць (3 з них – монографії). Іван Опанасович - Почесний професор «Львівської Політехніки».

У 1992 р. кафедра політичної економії змінила назву на – «Кафедра економічної теорії». У 2001-2003 роках вона називалась Кафедра теоретичної економіки і економіки України. У 2003 р. кафедра отримала нинішню назву назву – Кафедра теоретичної та прикладної економіки.

З 2004 р. кафедру очолила професор, доктор економічних наук Поплавська Жанна Василівна, фахівець у галузі стратегічного менеджменту.

Завідувач кафедри - Поплавська Жанна Василівна, д.е.н., професор. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені І.Франка. У «Політехніці» працює з 1987 року. Кандидатську дисертацію з тематики планування розвитку міжгалузевих комплексів захистила в 1986 р. в інституті економіки АН Латвії, а докторську з проблем стратегічного управління - в Раді з вивчення продуктивних сил України АН України у 1994 році. Опублікувала понад 250 наукових праць зі сфери стратегічного менеджменту, конкуренції та конкурентоспроможності та інших мікроекономічних питань. Автор та співавтор трьох монографій, завершує роботу над четвертою. Підготувала 5 кандидатів економічних наук і 1 д.е.н.. Член двох спеціалізованих вчених рад зі захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Оновлено 2 роки 11 місяців тому