Територіальна науково-дослідна лабораторія підприємництва та інвестицій

канд. екон. наук, проф. Козик Василь Васильович
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-45

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Формування та методичне забезпечення діяльності центрів трансферу технологій;
  • Управління економікою підприємства в кризових ситуаціях.