Історія кафедри телекомунікації

До 1993 року у Львівській політехніці велась підготовка інженерів за спеціальністю «Автоматичний електрозв’язок» на відповідній кафедрі. В 1993 році кафедра «Автоматичний електрозв’язок» була ліквідована, а замість неї утворена кафедра «Телекомунікації». Кафедра «Телекомунікації» завершувала підготовку та випуск інженерів за програмою спеціальності «Автоматичний електрозв’язок» до 1995 року. В 1993/94 навчальному році з дозволу Міністерства освіти розпочалася підготовка студентів на базовому напрямі 6.0924 «Телекомунікації». Перша академічна група в складі 25 осіб на цьому напрямі була утворена із числа бажаючих студентів першого курсу напряму 6.0907 «Радіотехніка» і навчалася від другого курсу. У 1996 році вказаний напрям і спеціальність 7.092406 «Мережі зв’язку» були ліцензовані. Ліцензований обсяг становить 80 осіб.

Протягом 1993-1998 р. р. кафедра провела велику організаційну та методичну роботу для постановки навчального процесу з напряму 6.0924 «Телекомунікації» та з підготовки до навчання студентів за спеціальністю 7.092406 «Мережі зв’язку». Створена нова матеріально технічна база, підготовлено необхідні навчально-методичні матеріали, сформовано кадровий потенціал, закладено передумови для розвитку науково-дослідної роботи.

З часу заснування кафедри і по 2010 рік завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Павликевич М. Й. З 2010 р. завідувачем кафедри є Климаш Михайло Миколайович — доктор технічних наук, професор.

У жовтні 2001 р. кафедра «Телекомунікацій» увійшла до складу нового структурного підрозділу — Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Кафедра телекомунiкацiй пiдтримує тiснi професiйнi вiдносини зi спорiдненими пiдроздiлами провiдних технiчних навчальних та наукових закладiв України i зарубiжжя, зокрема з Одеською нацiональною академiєю зв’язку, Харкiвським нацiональним унiверситетом радiоелектроніки, Нацiональним технiчним унiверситетом України «Київський полiтехнiчний інститут», Державним університетом iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (м. Київ), Вiденським технiчним унiверситетом, Варшавською полiтехнiкою та Дрезденським технічним університетом.

На кафедрi дiють шiсть навчальних лабораторій, якi обладнанi сучасними телекомунікаційними та інформаційними пристроями i системами, також у складi кафедри успішно функцiонує науково-дослiдна лабораторiя НДЛ-109, локальна академiя СISСО i в лабораторiї «Керуючi комплекси ТК-систем» встановлено обладнання для навчання та сертифiкацii фахiвцiв за програмою СISСО ССNА (мережнi системнi адмiнiстратори).

Оновлено 2 роки 8 місяців тому