Сфери діяльності студентського відділу

Студентський відділ є структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка» та підпорядкований 1-му проректорові. У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, Статутом університету, Положенням про студентський відділ університету. Відповідно до чинного положення, відділ:

  • Здійснює ведення особових справ студентів, видачу академічних довідок, дипломів про неповну вищу освіту, відповідей на запити правоохоронних органів та навчальних закладів при навчанні студентів;
  • Здійснює оформлення заявок на виготовлення та постачання бланків дипломів та додатків до них, академічних довідок, дипломів про неповну вищу освіту, забезпечує контроль за їх рухом та обліком;
  • Контролює заповнення дипломів і додатків до них та видає їх студентам, що закінчили університет;
  • Готує та оформляє звітну документацію для Міністерства освіти та науки України, органам місцевої влади про рух студентів на всіх стадіях навчання ( від поступлення до випуску). Звітність може бути як регламентована так і за запитами;
  • Формує накази на зарахування, відрахування, поновлення, перевід та інший рух студентів;
  • Приймає від приймальної комісії та перевіряє особові справи зарахованих або поновлених студентів;
  • Оформляє довідки на вимогу студентів;
  • Здійснює підготовку документації до захисту дипломних проектів та робіт;
  • Готує особові справи студентів, що закінчили університет, для постійного зберігання в архіві;
  • Надає допомогу інститутам денної форми навчання у роботі з питань працевлаштування випускників та підготовки відповідних матеріалів до Мінистерства освіти та науки України.
Оновлено 3 роки 9 місяців тому