Проживання в гуртожитках

Організація проведення поселення та виселення в гуртожитках

Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, студентів інших підрозділів Університету, абітурієнтів, студентських сімей та інших осіб в студентські гуртожитки здійснюється згідно Положення про порядок поселення в гуртожитки студмістечка Національного університету «Львівська політехніка».

Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана засвідчити свою особу комендантові гуртожитку надавши відповідний документ, квитанцію про оплату проживання, після чого отримує право на проживання. Особа, котра поселяється, повинна пройти інструктаж з техніки безпеки експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, ознайомитись з даними Правилами внутрішнього розпорядку та ознайомитись із встановленим порядком користування індивідуальними електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж проводить комендант гуртожитку під розписку. Документи про прописку осіб, що поселяється в гуртожиток, подаються дирекцією студмістечка у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток. Поселеним в гуртожиток видається перепустка встановленого взірця на право входу в гуртожиток.

Особи, які мешкають у гуртожитку, можуть в разі необхідності бути переселені в іншу кімнату або гуртожиток з ініціативи адміністрації студмістечка без погіршення житлових умов. Механізм реалізації цього пункту регулюється спільним рішенням адміністрації та Колегії та профкому студентів і аспірантів.

Виселення студентів після закінчення навчання в Університеті проводиться протягом двох тижнів після наказу про відрахування. Для студентів та аспірантів, виїзд яких до місця проживання неможливий з поважних причин, цей термін може бути продовжений за рішенням адміністрації студмістечка.

Виселення слухачів підготовчого відділення проводиться протягом 10-ти днів після останнього випускного іспиту.

Виселення осіб, відрахованих з Університету, проводиться протягом двох тижнів після виходу відповідного наказу. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, повинні звільнити гуртожиток протягом 3-х днів після оголошення результатів іспитів. Абітурієнти, які успішно склали іспити, звільняють гуртожиток протягом 3-х днів після останнього іспиту.

Виселення аспірантів проводиться протягом двох тижнів після терміну закінчення аспірантури або відрахування.

Виселення студентів та аспірантів внаслідок відповідного рішення Комісії з профілактики правопорушення проводиться протягом двох тижнів після виходу відповідного розпорядження.

Стажисти, співробітники університету та інші особи звільняють гуртожиток в терміни, вказані в рішенні про їх поселення.

Особи, які виселяються з гуртожитку, здають отримане майно загального та індивідуального користування службам гуртожитку відповідно до раніше оформленого опису майна та індивідуальних розписок. У разі повного розрахунку з гуртожитком комендант гуртожитку робить позначку в обхідному листі студента. Без такої позначки диплом та інші документи не видаються.

У разі виїзду на канікули або виробничу практику мешканці здають кімнату комендантові гуртожитку з перевіркою наявності майна та його стану. Відповідальність за стан та збереження майна в цих кімнатах від цього моменту несе адміністрація гуртожитку. 

Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які перебувають в академічних відпустках, визначається дирекцією Студмістечка.

 

Оновлено 2 роки 6 місяців тому