Студентський клуб «SKID Active»

Зустріч гуртка

Студентський клуб «SKID Active» кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» є об’єднанням активних, ініціативних та цілеспрямованих студентів та аспірантів.

Основною метою створення і діяльності студентського клубу «SKID Active» є забезпечення студентів можливістю самореалізації у різних сферах суспільного життя. Реалізація проектів студентів сприяє формуванню всебічно розвинутих, високоосвічених, соціально активних особистостей, здатних до самовдосконалення і самореалізації, та гармонійному розвитку студентів, аспірантів, викладачів і співробітників кафедри.

Основними завданнями студентського клубу «SKID Active» є:

 • підвищення соціальної активності, рівня культури та сприяння всебічному гармонійному розвитку студентів,
 • ефективне використання творчого потенціалу студентів, самоствердження кожного як яскравої індивідуальності,
 • залучення студентської молоді до активної громадської роботи, змістовного дозвілля та здорового способу життя,
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді,
 • розвиток організаторських якостей у студентів та вміння працювати у колективі,
 • згуртування в єдиний колектив учасників студентського клубу та співробітників кафедри,
 • набуття досвіду формування інноваційних проектів та їх реалізації,
 • формуванню та популяризації іміджу кафедри серед студентів та абітурієнтів,
 • розвитку навичок використання інформаційних та мультимедійних технологій серед студентів (відео та фотозйомка студентських подій, створення художніх фотографії, відеороликів і т. д.).

Виконання цих завдань дозволяє створити платформу для отримання досвіду, що змінює життя багатьох людей, і забезпечує нову генерацію молодих активних талантів необхідними знаннями та вміннями для побудови успішного суспільства з більшими можливостями для кожного.

Завданням клубу «SKID Active» також є інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи. 

Учасники студентського клубу «SKID Active» ініціюють та проводять такі цікаві для студентства проекти, як:

 • Інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?»
 • Студентські газети «SKIDigst» та «Свіжачок»
 • Акція «Bookcrossing»
 • Фото проекти (#скідселфі, Краща посмішка СКІД 2016)
 • Студентський вертеп
 • Виставка захоплень
 • СКІД-таланти
 • Організація екскурсій (музеї, замки та ін.)
 • Походи в театр та кіно
 • Волонтерська діяльність
 • «Спорт. Футбол» (студенти & викладачі)
 • Екскурсії
 • Творчі вечори та мистецькі виставки;
 • Волонтерські проекти (акція «Намалюй писанку», допомога бійцям АТО);
 • Благодійні акції («Святий Миколай для дітей учасників АТО») 
 • Святкування Дня Матері

Це далеко не повний перелік заходів студентського клубу «SKID Active». Завдяки реалізації цих проектів студенти, професорсько-викладацький склад та гості кафедри СКІД мають змогу повною мірою відчути, яким є життя творчої та активної особистості з багатим і різностороннім внутрішнім світом.

Керівник студентського клубу «SKID Active» – Федушко Соломія