Засоби аналізу безпечності та ризику експлуатації критичних програмних і програмно-технічних комплексів

Запропоновано математичні моделі та прототип програмного засобу, що дозволяють проводити оцінку показників надійності та ризику експлуатації програмних та програмно-технічних комплексів, з врахування особливостей їх експлуатації. Цей засіб дає змогу визначити такі надійнісні показники: для відновлюваних об'єктів дослідження – коефіцієнт готовності, оперативний коефіцієнт готовності, середнє значення тривалості роботи до ремонту, визначення допустимого рівня безпечності функціонування об'єкта; для невідновлюваних об'єктів – середнє значення безвідмовної роботи, визначення допустимого рівня безпечності функціонування об'єкту.

Основні переваги
  • зручність користування та швидкість розрахунку;
  • висока достовірність отриманих результатів;
  • легка адаптованість під заданий об'єкт дослідження.
Вирішує проблеми

підвищення достовірності оцінювання показників надійності програмних систем різного ступеня складності з урахуванням їхньої структури та показників надійності і ризику експлуатації складних програмно-технічних комплексів.

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Підрозділи, яких стосується розробка