Впровадження систем економічної діагностики на підприємствах

Комплексне аналізування та оцінювання діяльності досліджуваного підприємства, зокрема його фінансового стану, виробничої та зовнішньоекономічної діяльності, загрози банкрутства, кредитоспроможності, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості тощо, з метою виявлення проблем, вузьких місць, загроз та слабких сторін. 

Забезпечується комплексний консультаційний супровід впровадження системи економічної діагностики на підприємстві.
Отримані результати слугують інформаційною базою для прийняття ефективних управлінських рішень щодо успішної діяльності підприємства та стратегічного розвитку.

Основні переваги
  •  діагностика всіх сфер діяльності підприємства;
  • використання обґрунтованої індикаторної, критеріальної та  інтерпретаційної бази.
Пропонуємо
розроблення та впровадження комплексної системи економічної діагностики на підприємстві
Підрозділи, яких стосується розробка