Технологія активації поліолефінових поверхонь з використанням пероксидвмісних мономерів n‑[(алкіл(аралкіл)перокси)метил]акриламідів

Модифікування поверхні поліолефінів дає змогу розширити діапазон їхнього використання (в медицині, автомобіле- та машинобудуванні), збільшити адгезійну міцність спеціальних та декоративних покрить до поверхонь поліолефінів. 

Запропоновано технологію активації (пероксидації) поліолефінових поверхонь шляхом ковалентного прищеплення до її поверхні гетерофункціональних поліпероксидів N‑[(алкіл(аралкіл)перокси)метил] акриламідів.

Основні переваги
  • дозволяє одержувати поліолефінові поверхні з заданими  бактерицидними, біо- та  гемосумісними властивостями, зокрема поверхні полімерних імплантантів, поверхні з  УФ-захистом та з ковалентно прищепленим шаром  гелеутворюючого полімеру;
  • допомагає регулювати адгезійні властивості.
Вирішує проблеми

модифікації полімерних поверхонь завдяки контролюванню кількості реакційноздатних пероксидних груп в прищепленому пероксидному шарі.

Пропонуємо
продаж ліцензії
Підрозділи, яких стосується розробка