Технологічні основи виробництва мідного купоросу з мідного брухту

Розроблено технологічні основи та принципові схеми виробництва мідного купоросу з мідновмісного брухту хімічним або електрохімічним методом переробленням вторинної сировини. Вибір методу залежить від стану брухту (стружка, дріт, фольгований діелектрик тощо). Технологічні основи базуються та електрохімічному чи хімічному окисненні міді без використання товарних хімічних реагентів-окисників. Вихідним реактивом для синтезу мідного купоросу є лише сульфатна кислота, яка переходить у кінцевий продукт. У виробництві передбачено повний оборот усіх технологічних розчинів і промивних вод та повне очищення газових викидів.

Основні переваги
  • «зелені» технології з використання вторинної сировини;
  • простота виготовлення основного устаткування.
Вирішує проблеми

перероблення вторинної сировини металів з одержання товарних продуктів.

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ № 37048А від 16.04.2001 р.
ПУ № 42230А від 15.10.2001 р.
Підрозділи, яких стосується розробка