Технологічні основи очищення стічних вод олієпереробних підприємств

Охоплюють три стадії: фізичний (механічний) метод для попереднього очищення від грубодисперсних зависів; хімічний метод — осадження більшої частини органічних розчинених та емульгованих речовин у вигляді малорозчинних сполук за допомогою активованих природних реагентів, коагулянтів і флокулянтів; біологічне очищення.

На завершальному етапі для доведення всіх показників до нормованих передбачено знезараження очищених стічних вод розчином натрію гіпохлориту. Генерування натрію гіпохлориту відбувається безпосередньо під час здійснення технологічного процесу очищення стічних вод.

Основні переваги
  • дозволяють зменшити виробничі площі, тривалість процесу очищення та обсяг газових викидів, у порівняні з біологічними  методами;
  • не передбачають застосування складного обладнання.
Вирішує проблеми

захисту довкілля та економного використання водних ресурсів (можливість повернення води у довкілля або у виробництво для технічних цілей).

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня, створення спільного підприємства
Право власності
ПУ на корисну модель № 101525 від 25.09.2015 р.
Підрозділи, яких стосується розробка