Технологічні основи очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Запропоновано використання коагуляції та флокуляції у поєднанні з напірною флотацією як ефективного способу очищення та відділення органічних забрудників зі стічних вод молокопереробних підприємств.

Для модельних розчинів розроблені та випробувані схеми очищення стоків молочного виробництва за двома способами: у лужному та кислому середовищі. Для обидвох способів встановлені основні технологічні параметри, реагенти та їхні співвідношення.

Основні переваги
  • використання ефективного і простого способу очищення;
  • не передбачається застосування складного обладнання.
Вирішує проблеми

захисту довкілля та економного використання водних ресурсів (можливість повернення води у довкілля або у виробництво для технічних цілей).

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня, створення спільного підприємства
Право власності
ПУ на корисну модель № 101525 від 25.09.2015 р.
Підрозділи, яких стосується розробка