Сучасні реагенти для захисту нафтовидобувного та нафтохімічного обладнання від корозії

Розроблено та впроваджено у виробництво реагенти (деемульгатор, нейтралізатор та інгібітор корозії) для використання підприємствами, які видобувають або переробляють нафту і газовий конденсат.

Деемульгатор призначений для зневоднення та знесолення нафти на нафтовидобувних та нафтопереробних підприємствах. 

Нейтралізатор призначений для нейтралізації кислих продуктів в парових потоках ректифікаційних колон.

Інгібітор корозії призначений для захисту ректифікаційної колони, холодильників, ємностей від корозії.

Дія розроблених продуктів ґрунтується на зменшенні вмісту води, солей в нафті, нейтралізації кислих продуктів, які утворюються при перегонці нафти, та захисту обладнання від корозії.

Основні переваги

високоефективні, доступні та екологічно безпечні.

Вирішує проблеми

захисту нафтовидобувного та нафтохімічного обладнання від корозії.

Пропонуємо
деемульгатор, інгібітор корозії, нейтралізатор
Підрозділи, яких стосується розробка