Способи перероблення вторинної сировини з вилученням дорогоцінних і кольорових металів

Запропоновано спосіб вилучення металів (срібла, золота, нікелю) з розчинів вилуговування вторинної сировини. Спосіб базується на відновленні іонів металів в об’ємі розчину активним та екологічно безпечним металом — магнієм.

Запропоновано способи електрохімічного перероблення вторинних сплавів міді (бронза, латунь) з одержанням олова(IV) оксиду, мідного купоросу, порошків міді, а також конструкцію електролізера, який дає змогу переробляти брухт міді з одержанням товарного міді(ІІ) оксиду.

Розроблено спосіб перероблення відходів лудженої бляхи, який ґрунтується на окисненні олова киснем повітря та переведення його в лужному середовищі у водорозчинний гідроксокомплекс. З нього електролізом вилучають металеве олово, а залізна бляха є повноцінним брухтом у виробництві сталі.

Основні переваги
  • «зелені» технології;
  • прості в реалізації, не потребують спеціального й дорогого  устаткування.
Вирішує проблеми

перероблення вторинної сировини дорогоцінних і кольорових металів.

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ № 39018А 15.05.2001 р.
ПУ № 56586А 15.05.2003 р.
ПУ № 63066А 17.11.2003 р.
ПУ № 11040 15.12.2005 р.
ПУ № 15145 15.06.2006 р.
Підрозділи, яких стосується розробка