Способи електрохімічного отримання дисперсних, зокрема нанорозмірних, металів

Розроблено спосіб та принципову технологічну схему отримання електролізного мідного порошку з вторинної сировини, що включає новий спосіб стабілізації порошку, шляхом нанесення стійкої гідрофобної плівки для захисту дисперсної поверхні від атмосферної корозії. 

Розроблено спосіб одержання металевих порошків (срібла, міді, нікелю), що базується на використанні маґнію як відновника під час процесу гальванічного заміщення. Спосіб дає змогу одержувати порошки з вторинної сировини металів.

Розроблено спосіб одержання субмікронних порошків металів (нікелю, срібла, телуру) та нанорозмірних частинок металів (золота, срібла) і біметалів (золото-паладію, срібло-паладію, срібло-нікелю), що ґрунтується на електрохімічному осадженні у неводному середовищі. 
Запропоновано електрохімічний спосіб синтезу «розчинів» наночастинок срібла з антибактеріальною активністю.

Основні переваги
  • «зелені» технології;
  • одержання стабільних до атмосферної корозії електролітичних порошків;
  • нові підходи синтезу наноматеріалів.
Вирішує проблеми

отримання металевих порошків із вторинної сировини.

Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ № 37048А від 16.04.2001 р.
ПУ № 42230А від 15.10.2001 р.
Підрозділи, яких стосується розробка