Розроблення системи бюджетування на підприємстві

Для підприємства розробляється та впроваджується сучасна система бюджетування, що передбачає складання комплексної бюджетної документації: деталізованих кошторисів витрат, планів-графіків грошових надходжень та видатків руху грошових коштів, бюджетів доходів та витрат, руху грошових коштів, конкретних проектів та видів діяльності.

В межах системи бюджетування забезпечується гнучке планування витрат та доходів, надходжень та видатків підприємства, розробляється фінансова структура управління з виділенням центрів відповідальності за використання ресурсів, формуються дієві механізми стимулювання працівників до економії витрат та підвищення прибутковості, забезпечується контроль та регулювання відхилень фактичних бюджетних показників від планових.

Основні переваги
  • відповідність стандартам фінансового управління у  розвинених державах Європейського Союзу та світу;
  • формування уніфікованої та впорядкованої фінансової  бюджетної документації підприємства;
  • забезпечення високого рівня гнучкості фінансових бюджетних  показників у кризових умовах діяльності;
  • підвищення прибутковості та платоспроможності підприємства.
Вирішує проблеми
  • забезпечення інформацією щодо витрат і доходів, руху грошових коштів;
  • виникнення значних фінансових втрат та кризи неплатежів;
  • нецільового використання ресурсів.
Пропонуємо
розроблення та впровадження системи бюджетування на підприємстві на основі складання фінансової бюджетної документації
Підрозділи, яких стосується розробка