Розроблення інвестиційного паспорта громади

Засноване на аналізуванні ресурсного потенціалу території, оцінюванні сильних та слабких сторін, потреб та потенціалу території, визначенні конкурентних переваг та пріоритетних напрямів розвитку, проведенні інвентаризації інвестиційно привабливих об’єктів, формуванні інвестиційного паспорта. 

Дає змогу отримати повну інформацію про соціально-економічний потенціал громади, інвестиційний клімат регіону, враховуючи вплив сусідніх територій. В інвестиційному паспорті зазначаються реальні пропозиції для інвесторів та підприємців.

Основні переваги
  • відповідність стандартам Європейського Союзу та міжнародних  донорських організацій;
  • наявність практичного досвіду аналогічних проектів;
  • налагодженість співпраці з органами державної влади;
  • якісне представлення результатів у вигляді каталогу  (паперового або електронного).
Вирішує проблеми
  • активізування економічної активності на території громади; збільшення надходжень до бюджету громади;
  • підвищення інвестиційного іміджу і подальшого розвитку економіки громади; збільшення кількості робочих місць на території громади.
Пропонуємо
розроблення інвестиційного паспорта громади на замовлення
Підрозділи, яких стосується розробка