Пристрої аналогового фронт-енду «RIOT-LAB» для Інтернету речей

RIOT-LAB — це радіоелектронні USB пристрої аналогового фронт-енду для проведення лабораторних досліджень фізичних, хімічних та біологічних параметрів матеріалів чи об’єктів навколишнього середовища.

Належать до апаратури вбудованих систем і представлені двома групами. Перша група — «Industrial Lab» — призначена для науково-дослідних лабораторій підприємств. Друга група — «Education Lab» — призначена для використання у лабораторіях закладів освіти.

Відповідають новітнім напрямам розвитку радіоелектроніки інформаційних технологій, зокрема концепціям: Інтернету Речей (Internet of Things, IoT), Фізичної мережі (Physical Web), Промислового IoT (Industrial Internet of Things, IIoT), Медичного IoT (Internet of Medical Things, IoMT) та Industry 4.0.

Основні переваги
  • універсальність;
  • відсутність аналогів;
  • висока прецизійність – 24-bit мікроконвертери;
  • простота використання, інтуїтивний інтерфейс.
Вирішує проблеми

оснащення лабораторій підприємств та закладів освіти; міждисциплінарної освіти.

Пропонуємо
продаж патентів, створення спільного підприємства, реалізацію продукції, доопрацювання, оснащення лабораторій, методичне забезпечення
Право власності
UA №82496, GB2427700, FR2887991, EP2630511, WO/2012/054000, WO/2006/028426
Підрозділи, яких стосується розробка