Програмна система автоматизованої розбудови базової онтології "Crocus"

Програмна система "Crocus" розроблена для швидкого та ефективного наповнення онтології предметної області на основі аналізу природномовних наукових літературних джерел за відповідною тематикою.

Призначена для збору та узагальнення таксономії понять деякої предметної області та визначення горизонтальних зв’язків між поняттями.

Основні переваги
  • використання OWL 2;
  • налаштування ваг елементів онтології;
  • вільне програмне забезпечення.
Вирішує проблеми
  • пошуку елементів онтології заданої предметної області у наукових текстах;
  • наповнення онтології у автоматизованому режимі;
  • визначення ваги елементів онтології під час її розбудови.
Пропонуємо
продаж ліцензії
Підрозділи, яких стосується розробка