Побудова механізмів адміністрування в системах менеджменту в умовах цифрової економіки

Здійснюється побудова механізмів адміністрування та надається консультаційна підтримка щодо їхнього використання в системах менеджменту в умовах цифрової економіки. Це дає змогу підприємствам шляхом ведення документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур здійснювати цілеспрямований вплив на кожну ланку керованої підсистеми за усіма етапами технології управління.

Основні переваги
  • досягнення економічних та соціальних ефектів шляхом цілеспрямованого впливу керівної підсистеми на керовану  за усіма етапами технології управління;
  • врахування конкретних інформаційних потреб учасників  як керівної, так і керованої підсистем управління.
Вирішує проблеми

діагностування та підвищення рівня ефективності як механізмів адміністрування в системах менеджменту в умовах цифрової економіки, так і кожної складової таких механізмів (документація, діловодство, інформаційне забезпечення, формалізування управлінських процедур).

Пропонуємо
розроблення, впровадження та підтримка механізмів адміністрування в системах менеджменту в умовах цифрової економіки
Підрозділи, яких стосується розробка