Підвищення ефективності діяльності підприємства через реінженіринг ключових бізнес-процесів

Виділяються та аналізуються бізнес-процеси підприємств, реалізується їх формалізоване представлення засобами систем бізнес-аналітики з використанням міжнародно визнаних стандартів моделювання; для ключових бізнес-процесів розробляються їхні імітаційні моделі з використанням спеціалізованих систем імітаційного моделювання.

За результатами реінжинірингу бізнес-процесів забезпечується оптимізація витрат та доходів підприємства, розробляється фінансова структура управління з виділенням центрів відповідальності, пропонується система KPI-показників оцінювання ефективності реалізації бізнес-процесів з відповідними налаштуваннями в системах контролінгу (управлінського обліку).

Основні переваги
  • відповідність міжнародним стандартам управління підприємствами на основі процесного підходу;
  • покращення фінансово-економічних показників підприємства;
  • можливість побудови ефективних систем управління якістю продукції при розширенні експортних можливостей.
Вирішує проблеми
  • оптимізації структури управління;
  • оцінювання ефективності виконання бізнес-процесів;
  • оптимізації витрат підприємства;
  • побудови системи стимулювання працівників за кінцеві фінансово-економічні результати діяльності підприємства.
Пропонуємо
розроблення та впровадження імітаційних моделей оцінювання ефективності реалізації бізнес-процесів за різними сценаріями перебігу, їхній реінжиніринг з метою оптимізації витрат і стабільного функціонування
Підрозділи, яких стосується розробка