Основи технології очищення вод від сірководню

Включають часткову десорбцію сірководню із вод, його окиснення до сірки(IV) оксиду, абсорбцію  сірки(IV) оксиду водою, що містить сірководень, з утворенням дрібнодисперсної сірки, яку широко застосовують у сільському господарстві як фунгіцид та в шинній і гумово-технічній промисловості як вулканізуючий агент.

Основи технології можуть бути адаптовані для очищення різних за походженням та складом сірководневих вод.

Основні переваги
  • відсутність реагентів; 
  • отримання додаткового продукту – дисперсної сірки;
  • простота технологічного процесу.
Вирішує проблеми
  • очищення вод від сірководню та сполук сульфідної сірки;
  • одержання дрібнодисперсної сірки.
Пропонуємо
спільне використання
Право власності
ПУ № 42077 від 25.06.2009 р.
Підрозділи, яких стосується розробка