Основи технології очищення стічних вод м'ясопереробних підприємств

Розроблено основи технології, яка складається з таких основних стадій: 

  • попереднє освітлення води;
  • реагентне оброблення стічних вод з метою переведення частини розчинних сполук у малорозчинні (хімічне зв'язування, денатурація білків, коригування рН тощо);
  • глибоке очищення від дисперсних та розчинених органічних сполук методом напірної флотації;
  • біологічне очищення попередньо очищених стічних вод;
  • знезараження очищених стічних вод;
  • коригування параметрів очищених стічних вод перед скиданням у природні водойми.
Основні переваги
  • гнучкість технологічного процесу, можливість адаптації  до конкретного виду стоків;
  • порівняно низькі енерговитрати.
Вирішує проблеми

очищення висококонцентрованих стічних вод відповідно до вимог комунальних очисних споруд або нормативів щодо скидання очищених стічних вод у природні водойми.

Пропонуємо
співпрацю з підприємствами м'ясопереробної промисловості
Підрозділи, яких стосується розробка