Основи технології очищення природних і технологічних газів від сірководню з одержанням дрібнодисперсної сірки

Очищення газів від сірководню здійснюється циркулювальним поглинальним розчином на основі натрію карбонату та хінгідрону. У результаті окиснення хемосорбованого сірководню хінгідронним каталізатором, що міститься в поглинальному розчині, утворюється дрібнодисперсна (3...5 мкм) сірка. Одержану сірку можна використовувати у виробництві препаратів для сільського господарства чи матеріалів для будівельної галузі. Хінгідронний каталізатор у поглинальному розчині регенерують повітрям і розчин повертають на очищення газів.

Основні переваги
  • високий ступінь очищення  газів (95…99,9%);
  • утилізація сірководню з одержанням цінного напівпродукту –  пасти або порошку дрібнодисперсної сірки;
  • екологічність.
Вирішує проблеми
  • очищення газів від сірководню;
  • підвищення корозійної  стійкості обладнання;
  • захисту довкілля від продуктів спалювання сірковмісних газів  на факелі чи на електрогенерувальних установках.
Пропонуємо
продаж технічної документації, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ № 77307 від 15.11.2006 р.
ПУ № 80134 від 27.08.2007 р.
ПУ № 50021 від 25.05.2010 р.
Підрозділи, яких стосується розробка