Обладнання для контактного точкового конденсаторного мікрозварювання

Основні переваги
  • складно модульований імпульс зварювального струму;
  • строге дотримання умови відповідності енергії заведеної у зону зварювання енергії необхідної для формування зварного з’єднання;
  • висока та відтворювана якість зварного виробу.
Вирішує проблеми

ефективного використання матеріалів та технологій контактного зварювання.

Пропонуємо
продаж технічної документації, продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Підрозділи, яких стосується розробка