Методика зменшення нерівномірності шляхової витрати напірних потоків у перфорованих трубопроводах

Розроблено методику розрахунку напірних розподільних трубопроводів (РТ) і трубопроводів-збирачів (ТЗ), прокладених у потоці рідини, котрий омиває їх зовні. 

Методика ґрунтується на розв’язанні узагальнених диференціальних рівнянь напірного руху рідини зі змінною витратою.

Запропонована методика враховує усі геометричні параметри РТ і ТЗ і гідродинамічні характеристики внутрішнього та зовнішнього потоків і струменів, які від’єднуються чи приєднуються, а також фізичні характеристики рідин, які складають ці потоки. Це підвищує точність розрахунку вказаних трубопроводів.

Основні переваги
  • забезпечення розрахунку РТ й ТЗ, прокладених у потоці рідини або газу;
  • врахування всіх геометричних параметрів РТ й ТЗ та гідродинамічних характеристик потоків і фізичних характеристик рідин, які складають ці потоки; 
  • висока точність розрахунків.
Вирішує проблеми
  • розрахунку розподільних трубопроводів і трубопроводів-збирачів, прокладених у потоці рідини;
  • урахування значень кутів нахилу РТ і ТЗ до обрію та кутів між напрямками руху потоку в трубопроводі та згаданих струменів і зовнішнього потоку рідини або газу;
  • точності розрахунків РТ і ТЗ; забезпечення заданого закону шляхової роздачі рідини або газу з РТ та притоку їх до ТЗ.
Пропонуємо
проектування з заданим розподілом шляхових витрат рідини напірних РТ і ТЗ, прокладених у потоці, котрий омиває їх зовні; експериментальне дослідження роботи напірних РТ і ТЗ
Підрозділи, яких стосується розробка