Математичне та програмне забезпечення для аналізу температурних режимів мікроелектронних пристроїв з кристалами на жорстких виводах

Запропоновано математичну модель та її програмну реалізацію, що дозволяють обчислювати температуру в довільній точці конструкції мікроелектронного пристрою, виготовленого за технологією встановлення кристала на жорсткі виводи. Додатково визначаються потужності тепловідведення жорстких виводів різного типу. Є можливість проводити дослідження впливу різних теплофізичних та конструктивних характеристик на температурний розподіл, що є важливим для початкових етапів проектування мікроелектронних пристроїв.

Основні переваги
  • врахування тривимірності об'єкта досліджень; 
  • розширення класу досліджуваних об'єктів;
  • висока швидкість розрахунку та точність отриманих результатів.
Вирішує проблеми
  • моделювання температурних полів мікроелектронних пристроїв для практичних задач;
  • вартісних експериментів через забезпечення необхідного температурного режиму.
Пропонуємо
спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Підрозділи, яких стосується розробка