Геоінформаційна кіберфізична система для управління військами та інформаційного забезпечення особового складу і військових технічних засобів

Основною функцією геоінформаційної кіберфізичної системи є перетворення і подання великих обсягів різноманітної координатно-часової інформації у вигляді, зручному для використання органами управління військами і засобами ураження під час вивчення, аналізування та оцінювання обстановки, планування операцій, цілевказання і виконання польотних завдань.

Також можна виділити такі функції: 

 • облік об’єктів та ситуацій; 
 • моделювання розвитку ситуацій; 
 • Інтернет-базоване картографічне забезпечення;
 • ієрархічний (багаторівневий) доступ до інформації; 
 • масштабування рівня узагальнення інформації; 
 • моніторинг рухомих об’єктів; 
 • інші супровідні функції.
Основні переваги
 • робота з будь-якими джерелами інформації;
 • відповідність українським та міжнародним стандартам;
 • єдина інформаційна система для різних застосувань.
Вирішує проблеми

надання ефективних засобів оброблення та аналізування:

 • просторово розподіленої, тактичної і оперативно-тактичної інформації,
 • розвідувальних даних,
 • фоноцільової інформації,
 • метеорологічних та геофізичних даних,
 • результатів моніторингу зони відповідальності.
Пропонуємо
продаж ліцензії, продаж технічної документації, доопрацювання розробки з метою адаптації до вимог конкретної системи
Підрозділи, яких стосується розробка