Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей

Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей (ГПІП) призначені для формування імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу. ГПІП широко використовуються в радіотехніці, вимірювальній техніці, системах захисту інформації і в інших галузях, зокрема для імітації випадкових процесів і передачі інформації.

Новий принцип побудови ГПІП дозволяє генерувати вихідний сигнал з можливістю оперативної зміни його середньої частоти. Ця зміна забезпечується в широкому діапазоні з високою точністю встановлення і з заданими статистичними характеристиками. Генератори можуть бути реалізовані апаратними і програмними засобами. Створено також нову методику перевірки якості ГПІП.

Основні переваги
  • відповідність заданим статистичним характеристикам;
  • можливість оперативної зміни середньої частоти вихідного сигналу з високою точністю;
  • можливість апаратної і програмної реалізації.
Вирішує проблеми

імітації випадкових процесів при розробленні, налагодженні і випробуванні вимірювальних, радіотехнічних та інших пристроїв і систем.

Пропонуємо
продаж ліцензії, продаж технічної документації, спільне доопрацювання розробки з метою адаптації до вимог конкретної системи
Право власності
ПУ № 91068 від 25.06.2010 р.
Підрозділи, яких стосується розробка